חברי ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים (ע"ר)

חברי הנהלה

אריק קפלן
אריק קפלןיושב ראש
שלמה קרפ
שלמה קרפחבר של כבוד, מנהל תחום חינוך מיוחד
לורן פוריס
לורן פוריסחברת הנהלה
אחמד אבו-עיד
אחמד אבו-עידסגן יושב ראש ומנהל תחום מזרח ירושלים
מרב סגר-רודריגז
מרב סגר-רודריגזדוברות
מיקול ניצא
מיקול ניצא
רויטל ליפמן שמר
רויטל ליפמן שמרחברה של כבוד, פעילות חוץ בית-ספרית
אבי פטל
אבי פטלמנהל תחום הקרינה והתקשוב
אורית חזון מנדל
אורית חזון מנדלתחום הזנה ואוכל בריא
אפרת בצלאל
אפרת בצלאלבתי הספר החרדיים
צבי שמחה
צבי שמחהסגן יושב ראש
שירן יחיא
שירן יחיאתחום גנים
אריה סולטן
אריה סולטן
אורת קוסקס
אורת קוסקסתחום גנים
רבקה כהן
רבקה כהןתחום גנים

חברי ארגון

יזהר באומר
יזהר באומרועדת ביקורת
גד וייסועדת ביקורת
אורית טפרברג
אורית טפרברגועדת ביקורת
גלעד כהן
גלעד כהןחבר של כבוד

צוות המשרד

שלמה קרפ
שלמה קרפחבר של כבוד, מנהל תחום חינוך מיוחד
מיטל בסון
מיטל בסוןמנהלת המשרד ודוברות
אופק אלבידק
אופק אלבידקרכזת מזרח ירושלים