עמוד הבית » אודותינו » חברי הארגון

חברי ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים (ע"ר)

חברי הנהלה

אריק קפלן
אריק קפלן
שלמה קרפ
שלמה קרפסגן יושב ראש ומנהל תחום חינוך מיוחד
לורן פוריס
לורן פוריסחברת הנהלה
אחמד אבו-עיד
אחמד אבו-עידסגן יושב ראש ומנהל תחום מזרח ירושלים
מרב סגר-רודריגז
מרב סגר-רודריגזדוברות
מיקול ניצא
מיקול ניצא
רויטל ליפמן שמר
רויטל ליפמן שמרפעילות חוץ בית-ספרית
אבי פטל
אבי פטלמנהל תחום הקרינה והתקשוב
אורית חזון מנדל
אורית חזון מנדלתחום הזנה ואוכל בריא
אפרת בצלאל
אפרת בצלאלבתי הספר החרדיים
צבי שמחה
צבי שמחה
שירן יחיאתחום גנים
אריה סולטן
אורת קוסקסתחום גנים
רבקה כהןתחום גנים

חברי ארגון

יזהר באומר
יזהר באומרועדת ביקורת
גד וייסועדת ביקורת
אורית טפרבג
אורית טפרבגועדת ביקורת
גלעד כהן
גלעד כהןחבר של כבוד

צוות המשרד

שלמה קרפ
שלמה קרפסגן יושב ראש ומנהל תחום חינוך מיוחד
מיטל בסון
מיטל בסוןמנהלת המשרד ודוברות