תמונה של אריק קפלן

השכלה

 • תואר שני (בהצטיינות) מינהל ציבורי/מדע המדינה – האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1995
 • תואר ראשון במדע המדינה וסוציולוגיה – האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1991
 • תעודת הוראה – מכללת דוד ילין, ירושלים, 1998

עבודה נוכחית

 • 2012 – נשיא התאחדות "אילת" – ההתאחדות הישראלית לספורט תחרותי שאינו אולימפי
 • יועץ ומלווה פרויקטים בנושאי חינוך, ממשל, מינהל ציבורי (באמצעות מנחם קפלן – שירותי ייעוץ)

תפקידים ציבוריים

 • דירקטור ב"מועצה העליונה לספורט " (הגוף העליון של הספורט בישראל)
 • יו"ר קרן המלגות של "אילת"
 • חבר בוועד המנהל – מכון וינגייט
 • חבר במליאת הועד האולימפי בישראל
 • חבר באסיפה הכללית של התאחדות הספורט לבתי ספר (יו"ר ועדת הביקורת שנים רבות וכיום חבר בו' כספים)
 • חבר באסיפה הכללית של מרכז קוסל – האוניברסיטה העברית (חבר ועדת הביקורת)
 • חבר בהנהלת מרכז הספורט "עצמה"
 • יו"ר ארגון ההורים בירושלים
 • פעיל בוועדי ההורים במסגרות החינוך השונות (כולל יו"ר ועד מוסדי)

ניסיון עבר בפעילות ציבורית

 • 2001–2012: יו"ר (פעיל) "אילת" (התאחדות ישראלית לספורט תחרותי שאינו אולימפי)
 • 2006–2000: דמ"צ בחברה הבורסאית אי.אם.אס אלקטרוניקה בע"מ
 • 1994–2013: דירקטור במועצה להסדר ההימורים בספורט (יו"ר ועדת ביקורת וכן חבר בוועדות: פרסום, מתקנים ו-ON-LINE – ענ"א)
 • 1997–1998: חבר בהנהלת "אילת" (איגוד ישראלי לספורט תחרותי לא-אולימפי)
 • 1999–2000: הקמה וריכוז (בהתנדבות) של מרכז למידה לילדים ממשפחות חד הוריות במסגרת דור שלום וויצ"ו

תפקידים קודמים

 • 2007–8.2009: מנהל תחום תפוצות וחברה – כיועץ לשרים הממונים על חברה ותפוצות, משרד ראש הממשלה (ח"כ יצחק הרצוג וח"כ יולי אדלשטיין)
 • 2007: מלווה פרוייקטים
 • 2005–1.2007: יועץ בכיר לשר הממונה על חברה ותפוצות – משרד ראש הממשלה (ח"כ הרב מלכיאור וח"כ אברהם הירשזון)
 • 2– 7.2005: יועץ בכיר לסגן שר החינוך התרבות והספורט (ח"כ הרב מיכאל מלכיאור)
 • 1999–2005: רכז גיוס משאבים ופרויקטים (כולל ליווי וסיוע לקהילות התנועה ברחבי הארץ) – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל.
  במסגרת זו פיתחתי את כל נושא התמיכות לתנועה. הגדלתי פי 5 ויותר את התמיכות, לימדתי את קהילות התנועה לגיוס והתאמתי פעילויות לקריטריונים. בנוסף הייתי אחראי על קידום הקשרים של העמותה מול משרדי ממשלה.
 • 1996–1998: יועץ בכיר וראש המטה לסגן שר החינוך התרבות והספורט (ח"כ משה פלד). סגן השר היה ממונה על הספורט בישראל.
 • 1996–1992: יועץ בכיר וראש המטה לסגן שר החינוך התרבות הספורט (ח"כ מיכה גולדמן).
  סגן השר היה ממונה ישירות על אגפים רבים במשרד וביניהם כל נושא הספורט והחנ"ג, אגף הביטחון, בטיחות ושע"ח, של"ח, בינוי , חינוך התיישבותי , קליטת עלייה ועוד. במסגרת זו היו כפופים לנו מאות עובדים, כאשר אני כראש המטה והיועץ הבכיר הייתי אחראי על ההפעלה של המערכת הזו כולל ייזום ומעקב אחר תכניות עבודה, כוח אדם, תקציבים, מעקב אחר החלטות ועוד.
 • 1991–1992: עוזר ליו"ר ועדת הספורט של הכנסת
 • 1991–1992: עוזר הוראה במחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברי , ירושלים (לפרופ' יצחק גל־נור).

שירות צבאי

 • 11.83 – 09.11.86: שירות חובה כסמל מודיעין – חיל האויר.
 • 11.86 – 25.05.87: שירות קבע מ.ע. מבצעים – חיל האויר.