פנינו למשרד לביטחון הפנים ולמשרד ראש הממשלה בעניין המחסור החמור במאבטחים בירושלים. תשובת המשרד לביטחון פנים הייתה כי ירושלים זוכה למימון מלא מהמדינה לעומת ערים אחרות בארץ שזוכות ל-64% מימון.

עם קבלת תשובת המשרד לביטחון פנים, פנינו למרכז השלטון המקומי בישראל כדי לקבל את הנתונים הקשורים לאבטחה.

נמשיך לעדכן.