חברי ארגון ההורים מרכינים ראש לזכר קרבנות השואה, ומחבקים את שורדי השואה שנותרו בינינו.