בחודש ינואר 2018 משרד החינוך הודיע על רפורמת בתי הספר של החגים. עיריית ירושלים נענתה לקריאה ובמאמצים משותפים עם ארגון ההורים הירושלמי הפעילה את קייטנת פסח בגנים ובתי הספר העירוניים.

מאחר ותשלומי הורי התלמידים המשתתפים בתכנית 'ניצנים' כללו קייטנה בת ארבעה ימים במהלך חופשת הפסח בין השעות 16:00-8:00, ומאחר ותכנית 'ניצנים בחופשות' התקיימה באותם תאריכים ובין השעות 13:00-8:00, נוצר פער כספי לזכות ההורים, בגין 5 שעות למשך ארבעה ימים.

בסיכום עמנו, הזיכוי הכספי יבוצע במועד הגבייה בחודש יוני 2018.

גובה הזיכוי כדלהלן:

עבור ילד המשתתף במסגרת מיזם ניצנים בגני הילדים המופעלים ע"י המנהלים הקהילתיים בשנת תשע"ח – 170 ₪

עבור ילד המשתתף במסגרת מיזם ניצנים בבתי הספר ובחטיבות הצעירות המופעלים ע"י אגודת רנה קאסן – 120 ₪

הורים יקרים שלום וברכה, הנדון: החזר כספי עבור השתתפות הורים בתכנית 'ניצנים בחופשות' במהלך חודש מרץ 2018 משרד החינוך פרסם קול-קורא לרשויות המקומיות בעניין הצטרפותן לתכנית 'ניצנים בחופשות'. עיריית ירושלים נענתה לקריאה ובמאמצים משותפים עם ארגון ההורים הירושלמי הפעילה את קייטנת פסח בגנים ובתי הספר העירוניים. מאחר ותשלומי הורי התלמידים המשתתפים בתכנית 'ניצנים' כללו קייטנה בת ארבעה ימים במהלך חופשת הפסח בין השעות 16:00-8:00, ומאחר ותכנית 'ניצנים בחופשות' התקיימה באותם תאריכים ובין השעות 13:00-8:00, נוצר פער כספי לזכות ההורים, בגין 5 שעות למשך ארבעה ימים. אשר על כן, בסיכום עם ארגון ההורים העירוני, אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי זיכוי כספי יבוצע במועד הגבייה בחודש יוני 2018. גובה הזיכוי כדלהלן: עבור ילד המשתתף במסגרת מיזם ניצנים בגני הילדים המופעלים ע"י המנהלים הקהילתיים בשנת תשע"ח 170 ₪ עבור ילד המשתתף במסגרת מיזם ניצנים בבתי הספר ובחטיבות הצעירות המופעלים ע"י אגודת רנה קאסן 120 ₪ בברכה, אביב קינן ראש מינהל חינוך עותק: מיקול ניצא, מנהלת תחום הגנים, ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים מינהלים קהילתיים אגודת רנה קאסן