בהמשך לבג"ץ של ארגון ההורים בירושלים על המחסור בכתות לימוד, שהוגש באמצעות עו"ד רונן וינברג, בג"ץ עיגן בהחלטתו את כל בקשות ארגון ההורים, כדי לקדם פתרון למחסור הכיתות בירושלים.

באוגוסט 2016 הגיש ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים עתירה על מחסור של למעלה מ-3,600 כתות לימוד בירושלים – ודרישה מיידית להקצאת המשאבים לבנייתם.
מאז הגשת העתירה ארעו מספר תהליכים דרמטיים:
1. נכתבו והוצגו הקריטיריונים להקצאת כתות לימוד בכל מדינת ישראל במרץ 2017.
2. עירית ירושלים לקחה הלוואה של מיליארד ש"ח במהלך שנת 2017 לבינוי כתות לימוד.
3. עירית ירושלים הציגה תכנית לבינוי 5,000 כתות לימוד.

בהחלטתו האחרונה הציע בית המשפט העליון לעיריה ולממשלה להקים צוותים משותפים אשר יציגו תכניות עבודה מפורטות לסגירת הפערים – העומדים היום על למעלה מ-4,000 כתות לימוד.
עירית ירושלים והממשלה נענו לדרישה, אך בעוד העיריה הציגה תכנית מפורטת, לא הוצגו מקורות התקציב ואופן עבודת הצוותים המשותפים לעיריה ולממשלה.

ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים מסר תגובתו (מצורפת למי שיבקש) – ובה דרישות להציג את שמות בעלי התפקידים בועדה, לוחות הזמנים, הקריטריונים לבינוי בירושלים ובכלל, וכן מינוי נציג הורים כמשקיף בועדה.
בית הדין הגבוה לצדק מסר את החלטת הביניים המגבה אחת לאחת את דרישות ארגון ההורים בהקשר לתגובת הממשלה ועיריית ירושלים ותבע מהם להציג תוך 30 יום את התכנית.
כמו-כן, דרש בג"ץ מהממשלה להתייחס למדיניות הקצאת הכתות ברחבי הארץ כולה.

פז כהן, יו"ר ארגון ההורים בירושלים: "בית הדין הגבוה לצדק הוא מעוז הצדק של האזרח הקטן. כאשר נעשה עוול של שנים לתלמידי ירושלים, עוול שאין עליו ויכוח, מגלה בית המשפט הגבוה לצדק אחריות ומוודא שהצדק ייראה וייעשה."

צבי שמחה, חבר הארגון: "החלטת הביניים של בג"ץ מיועדת לפתור את הענין ולא לקבור אותו. אנו מברכים את הבג"ץ על כך שהוא לא מסתפק בעצם קיום הועדה אלא דורש לקבל דיווחים שיעידו על רצינותה. אנחנו מקווים שהממשלה והעירייה יקלטו את המסר."

מצורפת החלטת בית המשפט העליון http://bit.ly/2Fpi1p7.