בעלי החיים צריכים את עזרתכם הדחופה.

משרד החינוך החליט לעצור הקמת פינות חי ולבטל את כל פעילות ההעשרה והטיפול בעזרת בעלי חיים, כולל איסור לקיום חוגים עם בעלי חיים. 

גם ילדי החינוך הרגיל ובעיקר ילדי החינוך המיוחד יפגעו! 

אנחנו לא ניתן לזה לקרות. חינוך לחמלה ולאהבת בעלי חיים ניתן להקנות לילדים רק באמצעות מפגש עם בעלי חיים ולא בעזרת מסכים ואמצעים אלקטרוניים. 

עזרו לנו לעצור את המחדל! 

שלחו מייל לשר החינוך, למנכ"ל משרד החינוך ולאנשי המקצוע הרלוונטיים ותפיצו את הקישור.

לעצומה