שיטת המדידה של מבחני המיצ"ב אינה שוויונית ומביאה לתופעות כגון:
• לימוד אינטנסיבי לקראת הבחינות (לעתים שנה ויותר מראש) אשר הופך את תוצאותיהן ללא רלוונטיות
• מינוי מורים לפי שכבות נבחנות (אלו יקבלו מורים טובים יותר)
• ויתור על שיעורים שאינם במקצועות הנבחנים (אמנות וחינוך גופני בפרט) לטובת לימוד
• תלמידים פחות טובים מקבלים יום חופש על-מנת שלא יורידו את הממוצע הבית ספרי

קריאה של ארגון ההורים הארצי על המיצ"ב במתכונתו הנוכחית http://bit.ly/2DZ7jTx
מצגת הסבר על הבעייתיות שבמתכונת המיצ"ב הנוכחית http://bit.ly/30dU4b5