עדכון מהדיון בבג"ץ על המחסור בכיתות לימוד שהתקיים ב-30.7.17:

התרגשנו לראות בבית המשפט הורים ירושלמים מכל זרמי החינוך: חרדים, דתיים, חילונים, יהודים וערבים – עומדים ביחד בדרישה לבנות כיתות לימוד בעיר ירושלים ולחזק את מערכת החינוך הציבורית.

הרכב בית המשפט – בראשות נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופטים יורם דנציגר וחנן מלצר.

לא אחת נזפו השופטים בנציגות הממשלה על אי ידיעת היקף המחסור הקיים, על חוסר יכולת להצביע על הפערים הקיימים ועל אוזלת היד בבינוי כיתות לימוד בירושלים.
הנתונים שאספנו קיבלו אישוש מעיריית ירושלים.

בית המשפט דרש כי תתקיים ישיבה משותפת למדינה ולעירייה בפני היועץ המשפטי לממשלה או מי שייקבע מטעמו לבירור המחלוקת. זאת כדי שיובהרו מהם צורכי עיריית ירושלים. ואז נחזור לדיון.
ביהמ"ש קצב את הזמן לישיבה ב-60 ימים ובתום מועד זה על המדינה להגיש תגובה משלימה.

אמירות משמעותיות מאד נאמרו במהלך הדיון – ואני משוכנע שייעשה בהן עוד שימוש בדברי בית המשפט – גם במשפט זה וגם בהליכים אחרים. הזכות של ילדי ירושלים והזכות של כלל ילדי ישראל לקבל חינוך ציבורי – היא זכות יסוד.

מצער שבית המשפט צריך להנחות את הגופים השלטוניים כיצד לפעול. במקום שמוסדות השלטון ימלאו את חובתם על פי חוק ויקצו את המשאבים לבינוי כיתות לימוד.

המשך יבוא…

מן התקשורת