הרשמה לקייטנות חנוכה בגנים ובבתיה"ס

עמוד הבית » גני ילדים » הרשמה לקייטנות חנוכה בגנים ובבתיה"ס

ארגון ההורים מזמין אתכם לבצע רישום לקייטנת חנוכה שתחול בין התאריכים כ"ו בכסליו עד ב' בטבת, 4-10 בדצמבר (יום שישי חופש), משעה 8:00 עד 13:00, כדי שהמפעילים יוכלו להתארגן עם צוותים, הפעלות וציוד בהתאם.

מי צריך לבצע רישום והיכן?
ילדי ניצנים שכל השנה בצהרון – לא צריכים לבצע רישום.
ילדי הגנים שלא בצהרוני ניצנים- רישום במינהלים.
גני יוח"א- רישום במינהלים הקהילתיים.
גני חטיבה צעירה- רישום בעמותת לביא.
ילדי כיתות א-ג שלא בצהרון כל השנה- רישום בעמותת לביא.

להרשמה – לחצו כאן.