אנחנו בקשר עם ראש העיר, ראש מנח"י ומשרד החינוך כדי לפתור.

נעדכן.