אנו שמחים לעדכן כי היום (יום חמישי 31.5, י"ז סיוון), לאחר ישיבות ושיחות מרובות על קייטנות יולי בהן הביא ארגון ההורים את הצרכים של השטח בפני מקבלי ההחלטות, הודיע ראש העיר במועצת העיר כי הוא אישר תוספת תקציב לסבסוד קייטנות חודש יולי בגני ילדים במגזר הכללי בגובה של כ-120 ש"ח פר ילד למסלולים של הבוקר. 
המשמעות כי גובה התשלום במסלול של 3 שבועות יופחת מ-645 ₪ ל-525 ₪, והמסלול של 4 שבועות מ-895₪ ל-775₪.
מסלולי היום הארוך ימשיכו להנות מהסבסוד שכבר אושר בעבר.

הודעה רשמית מטעם העיריה עם פרטים מלאים תצא בקרוב, אך היה חשוב לנו לעדכן אתכם כבר על הבשורה.

כמובן שהורים שכבר נרשמו במסלולים של יום קצר יקבלו זיכוי בהתאם. כמו-כן, ההרשמה תוארך ללא קנס על מנת לאפשר להורים שנמנעו מהרישום עקב המחיר הקודם להרשם.

עבור משפחות העומדות בקריטריוני רווחה, הצטמצם ההפרש בקייטנה הקצרה בין המגזר הכללי למגזר החרדי לפחות מ-1 ₪ לשעה. תמורתם הם זוכים למלוא התכנית המועשרת בתכנים, ובמקרים מסוימים אף באשת צוות שלישית.

תודה רבה לכל ההורים הפעילים שתרמו וגם לחברי מועצה שהעלו את הנושא לסדר יום של הנהלת העיר.

בברכה, 
מיקול ניצא 
נציגת תחום גני ילדים
והנהלת ארגון ההורים