ילד מצייר בצבעים

משבר הצהרונים בעיר

השנה החלה במשבר צהרונים בירושלים. מסגרות רבות לא נפתחו כלל, מעל 50 מסגרות חרדיות, בעוד במסגרות הממלכתיות והממלכתיות דתיות השתמשו בתשלומי הורים לפתיחת המסגרות. צהרונים של שני גני אוחדו למסגרות יחידות, כאשר פעמים רבות היו ביניהם הפרשי גילאים משמעותיים, וללא תגבור אנשי צוות.

ארגון ההורים השתתף במאבק להגדלת תקציב צהרוני ציל"ה בירושלים במטרה לפתוח תקנים חדשים למסגרות בהתאם לביקוש הרב. מקור הסוגיה הוא במגעים בין עיריית ירושלים למשרד האוצר. כחלק מתקנות ממשלה לפני 3 שנים, ירושלים מקבלת תקציב לצהרונים ללא מימון מהעירייה. עם זאת, משרד האוצר לא הגדיל את התקציב עבור צהרוני ירושלים, כיאה בהתאם לגדילה הטבעית של האוכלוסייה בעיר.

בעוד המשבר המשיך במהלך ספטמבר ואוקטובר, העירייה הכריזה על השבתת כל צהרוני ציל"ה בירושלים כצעד מחאה.

בדרך לפתרון

בדיונים בין העירייה לממשלה, עלה כי על פי הדו"ח החדש של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), העיר יורדת לאשכול החברתי-כלכלי 3, ולפיכך ירושלים זכאית כעת למימון מלא של הצהרונים. על כן בוטלה השביתה. בהדרגה נוספו מוסדות חדשים וייווספו עוד, יפוצלו הגנים המאוחדים, וכמו כן יוזלו המחירים משמעותית.

הנתונים של הלמ"ס משקפים את המצב בעיר. העובדה שהעיר הפכה למוחלשת יותר נובעת מתהליכים דמוגרפיים שהממשלה לא נותנת להם מענה, אבל אני שמח שלפחות הממשלה תיתן עכשיו את המענה שנדרש לעיר שבה אוכלוסייה מצומצמת נושאת בנטל מאוד גדול.

פז כהן, יו"ר ארגון ההורים בירושלים ויו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים