בשעה טובה ומוצלחת הסתיימו בארגון ההורים בירושלים, הבחירות לנציגות הגנים. בבחירות שנערכו ביום 18 ביוני 2018, נבחרו:

לוועדת ההיגוי:

רבקה כהן 
שירן יחיא 
אורית קוסקס
אפרת שטרן 
חיה גנט
ישראל אליסף 
אמונה פרוכטמן 
נריה רוזנר
גד וייס

לאסיפה הכללית:
אורית קוסקס
אפרת שטרן
גד וייס
נריה רוזנר
רבקה כהן
שירן יחיא
אמונה פרוכטמן

להנהלת הארגון:
אורית קוסקס 
שירן יחיא

מועמד נוסף יבחר בשבוע הבא על ידי חברי ועדת ההיגוי.

תודות לחברי ארגון ההורים, על ההשקעה והעבודה הקשה. כמו גם לכל המתנדבים הרבים שלקחו חלק בתהליך המורכב והתובעני.

ברכת הצלחה לנבחרים.