איור של סימן שאלה אדום וסימן וי ירוק

שאלות ותשובות שהכנו (ארגון ההורים הירושלמי) יחד עם העירייה.

1. כיצד תשפיע הגדרת העיר כאשכול 3 על התשלום לצהרונים וממתי יתבצע השינוי?

ההחלטה על כניסתה של ירושלים לאשכול 3 הגיעה בהפתעה. אין עדיין לו"ז ליישום ההחלטה.

בימים אלה מתקיים שיח מתמשך עם משרדי הממשלה, באשר לגובה תשלומי ההורים והיקף המסגרות שלרשותנו. עד להשלמת הבנות אלו, תמשיך התוכנית לפעול במתכונתה הנוכחית.

אם יחול שינוי במדיניות התקצוב הממשלתי בשנה זו, תצא הודעה מתאימה.

2. האם ישנם שינויים בתכנים או בצוות, אשר אינם קשורים לתעריף התשלום החודשי?

מסגרות ציל"ה ירושלים, בשונה מציל"ה הארצי, כוללת הרחבת שירות ובה: הגדלת פיקוח, תכנית פדגוגית, תגבור כוח אדם, תוספת ימי חופשה, תוספת חצי שעת פעילות, ציוד ניקיון ועוד.

כל אלו ימשיכו במתכונתם הנוכחית ומהות השינוי תתבטא בתקצוב ולא במרכיבי התכנית, אשר ימשיכו לפעול במתכונתם הנוכחית.

3. מה גובה ההנחה המתוכנן עם הכניסה לתכנית?

בעבור תכנית ציל"ה ירושלים מתקבל תקציב ממשלתי להפעלה. בירושלים ההורים משלמים חלק בתקצוב התכנית כ-25% וכן את ההפרש על הוספת מסגרות נוספות מעבר להקצבת הממשלה. באשכולות 1–3 התכנית ממומנת במלואה ע"י הממשלה והתשלום החודשי עומד על 40 ₪ לתלמיד (ללא ההרחבות שצוינו לעיל). בהתאם לכך, השינוי בתקצוב הממשלתי, יאפשר הוזלת מחיר משמעותית.

4. כיצד ישפיע המעבר לציל"ה הארצית על הקייטנות? האם נהייה זכאים להחזרים על כספי הקייטנות?

תכנית ציל"ה הארצית אינה קשורה ואינה ממנת את תכניות הקיץ. יחד עם זאת במהלך חודש יולי הכריז השר למשרד פיתוח הנגב, הגליל והפריפריה אריה מכלוף דרעי, על תמיכה בקייטנות גני הילדים במבנים העירוניים. לאחר שהגשנו את כל המסמכים, ניתן לנו אישור להחזר תשלומים להורים על סך של כ-300 ₪ לתלמיד (עם השתתפות הורים שלא תופחת מ-200 ₪).

בימים אלו אנו נערכים לקבלת הכסף מהמשרד ולחלוקתו. הודעות על אופן ומועד קבלת הזיכוי יעשו בתקשורת ובמׅנהלים הקהילתיים.

חשוב לציין שתכנית ציל"ה הינה תכנית המופעלת בחודשי הלימוד בלבד ואין לה כל קשר לתכניות הקיץ למיניהם. ימי הקייטנות במהלך השנה בהם הצהרונים פעלו יום מלא ימשיכו לפעול באותה מתכונת.

5. האם הורים לילדים שאינם רשומים בתכנית יוכלו להצטרף גם במהלך השנה וליהנות מהשינוי?

באופן עקרוני בהחלט כן, בכפוף לרשימות ההמתנה ולהקצבת מכסת המסגרות אליה אנחנו מחויבים.

כחלק מהדברים מהנושאים הנבחנים מול משרדי הממשלה. כל המשתתפים הרשומים בתכנית במועד זה, הבטיחו מקומם. משתתפים חדשים יוכלו להצטרף במידה ומספר הילדים בקבוצה מאפשר זאת.