ירושלמים בוחרים בריא

קריאה להורים להצטרף לתוכנית שמטרתה לייצר שינוי באורח החיים של תושבי ירושלים על ידי השתלבות במגוון גופים עירוניים כגון מנהלים קהילתיים, טיפות חלב, ארגוני עובדים, בתי ספר וצהרונים.