הורים יקרים,

בשנה שעברה, לאחר ישיבה בה החליטה ועדת החינוך של הכנסת לאשר את חוזר התשלומים המהווה את הבסיס לתשלומי ההורים, הכרזנו על קריאה להורים שלא לשלם את כספי חוזר התשלומים בגנים** ובבתי הספר.

משרד החינוך ויו"ר ועדת החינוך ביקשו שנשהה את המאבק, נצטרף לועדות שידונו בנושא ונגיע להתקדמות משמעותית לקראת שנה"ל הבאה- למעשה, מדובר בשנה"ל העומדת לפתחינו.

אנו נמצאים אחרי שנה של שיחות, מגעים, מריחות ושום תזוזה בנושא.

לאחר התחבטויות רבות, באחריות מלאה והבנה שבאמת מיצינו את כל ערוצי ההידברות אנו נאלצים לקרוא להורים שלא לשלם את התשלומים לשנה"ל הקרובה.

אנו טוענים (בגיבוי ועדות שהוקמו ע"י משרד החינוך, ועדת החינוך של הכנסת וממשלת ישראל) כי מס תשלומי ההורים הנו מס רגרסיבי המשולם מה"נטו" שלנו, פוגע ומגדיל פערים באוכלוסיית המדינה.

טיולים, תרבות וכו' הנם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ולכן המדינה היא זו שצריכה לממן אותם*.

מאבקנו נשען על שלוש רגליים:
1. ביטול לאלתר של תשלומי ההורים.
2. שמירת המצב הקיים מבחינת כמות ואיכות הפריטים לתלמיד (אם עד עתה הוגדר ששכבה ו' יוצאת לטיול הכולל לינת לילה אחד- כך יישאר וכן הלאה…).
3. שמירה על מעמד ההורים בכל הנוגע להחלטות הנוגעות לאיכות המוצר (הצגות, סיורים וכו').
הדבר אפשרי!
אל תתנו ללחצי משרד החינוך להשפיע- הם לחוצים יותר.
האם ממשלת ישראל, העומד בראשה, שר החינוך, שר האוצר יהיו מוכנים לשאת בתוצאות?
האם הם יהיו מוכנים שבשנת ה- 70 למדינת ישראל לא יתקיימו טיולים ואירועי תרבות בבתי הספר? האם הם יהיו מוכנים לראות סקטורים רחבים במשק (אכסניות, חברות היסעים, מוזיאונים, חברות טיולים, תיאטראות, היכלי תרבות, מוסדות תרבות ועוד…) פשוט קורסים?

בלית ברירה ובכאב אנו נאלצים להחריף את המאבק הזה תוך קריאה לשר החינוך ולחברי הכנסת לעמוד בהבטחתם להורי וילדי ישראל ולמצוא מקור מימוני לנושא.

ההורים מדגישים כי הקריאה לאי תשלום מחריגה את הסעיפים הבאים: תשלומי ביטוח התאונות האישיות, השאלת הספרים, תל"ן ומגמות בתיכונים אותם ניתן יהיה לשלם, בשלב זה, כרגיל. 

תודה ובהצלחה לכולנו. 

בברכת שנת לימודים פורייה וכיפית, 
ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים

**הנחיות לגבי גני הילדים
ההנחיות כרגע הן לכל הפחות לדרוש מהגננות להביא פירוט של ההוצאות. אסור לגבות על חומרים מתכלים בכל מקרה, שכן אלה הוצאות שהעירייה מכסה.

לא משלמים תשלומי הורים (כוכבית) עד למיצוי הליכים מול משרד החינוך למעט ביטוח תאונות אישיות