ישיבת ועדת ביקורת המדינה על יישום דו"ח דורנר

עמוד הבית » חינוך מיוחד » ישיבת ועדת ביקורת המדינה על יישום דו"ח דורנר

שלמה קרפ, מנהל תחום החינוך המיוחד בארגון ההורים בירושלים, מסביר בוועדת ביקורת המדינה על הקשיים ביישום דו"ח דורנר.

קישור לסרטון