פז כהן באסיפת פורום ועדי ההורים היישוביים

ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים מברך את פז כהן, יו"ר הארגון, על בחירתו ליו"ר ההנהלה של פורום ועדי ההורים היישוביים – הגוף היציג של הורי ישראל במערכת החינוך.

אנו מאחלים לך שתמשיך את עשייתך הברוכה. המשך להוביל בגאון את הארגון הירושלמי להצלחות רבות וגדולות, ובעיקר להשגת מטרות החינוך – למען ילדי ירושלים וילדי ישראל, ללא הבדל דת, צבע או לאום.