זה רשמי! פורום ועדי ההורים היישוביים, בו אנו חברים, הוגדר על ידי משרד החינוך כגוף היציג הרשמי היחיד של הורי ישראל! לקריאת חוזר מנכ"ל בנושא.