בבחירות שהתקיימו אתמול (א', 11.6) לעמותת ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים, נבחרו לכהן כחברי הנהלה (בסדר רנדומלי):

 • פז כהן
 • אריק קפלן
 • אחמד אבו־עיד
 • שלמה קרפ
 • לורן פוריס
 • רויטל ליפמן־שמר
 • מיקול ניצא
 • ישראל אליסף
 • מרב סגר־רודריגז
 • אבי פטל
 • אפרת בצלאל

ליו"ר ארגון ההורים נבחר פה אחד מר פז כהן.
למ"מ יו"ר וסגן נבחר מר אריק קפלן.

סגני היו"ר שנבחרו:
מר אחמד אבו-עיד ומר שלמה קרפ.

האסיפה קיבלה את המלצת ועדת הבחירות להוסיף להנהלה, בתוך כחצי שנה, נציגים מבין הורי הגנים. נציגים אלו ייקחו חלק בעיצוב השלב האחרון בהטמעה ההדרגתית של הגנים בארגון.

ועדת הבחירות מאחלת להנהלה הנבחרת הצלחה בתפקידה ומודה לחברי ההנהלה היוצאים על שירותם. חלקם ימשיכו להתנדב בארגון כחברי כבוד.

בברכה,
ועדת הבחירות – צבי שמחה, יזהר באומר ומיטל בסון