ישיבת ועדת ביקורת המדינה על יישום דו"ח דורנר

10 בינואר 2017|חינוך מיוחד, ערוץ הכנסת|

שלמה קרפ, מנהל תחום החינוך המיוחד בארגון ההורים בירושלים, מסביר בוועדת ביקורת המדינה על הקשיים ביישום דו"ח דורנר. קישור לסרטון