הורים יקרים,

להיות הורה ומחנך זו זכות גדולה שבצידה חובה גדולה. בבסיס פעילותנו עומדת המחויבות לחינוכם ולשלומם של ילדינו הנמצאים בבית הספר, בגן ובכל מסגרת חינוכית אחרת. בתהליך החינוך של הילדים שלנו אנחנו, ההורים, הגורם המשפיע והמרכזי, זאת מבלי להפחית בחשיבותו הקריטית של המוסד החינוכי. זוהי משוואה שחובה להציב אותה לנגד עינינו יום יום, לצורך הנחלת ערכי אנוש ומתן הכלים להתמודדות בעולם מתפתח ומשתנה.

הורות בריאה מצריכה תקשורת תקינה עם הגורמים המקצועיים שנמצאים בקשר ישיר עם ילדינו – הגננות, המורות ולפעמים המנהלות והיועצות החינוכיות. לוועד ההורים הכיתתי והבית ספרי תפקיד חשוב בהסדרת היחסים שבין ההורים לבית הספר – ויחסים טובים מובילים למערכת חינוך עשירה ומתפתחת.

ה"אני מאמין" שמלווה את פעילות הארגון

בניית אמון ויצירת שיתופי פעולה

שיתופי פעולה עם הגורמים האמונים על מערכת החינוך העירונית הם אינטרס משותף. בעזרתם ניתן להוביל לשינוי ולצמיחה. ארגון ההורים שואף לייצר שיתופי פעולה ולהפחית מתחים בין ההורים למערכת החינוך.

ייצוג ההורים במערכת החינוך

החינוך הציבורי ממומן ברובו מכספי ההורים: הן דרך תשלומי הורים והן באמצעות כספי המסים. כצרכנים – תפקידנו לדעת, ליזום, לסייע, לפקח, להשפיע ולהשמיע דעתנו על הנעשה במערכת החינוך מזווית הראייה שלנו – כהורים. ארגון ההורים שואף להשמיע את קול ההורים בצמתים הרלבנטיים.

מתן כלים וידע להורים במערכת החינוך

על אף שמערכת החינוך לילדים מחויבת על פי חוק, לא קיימת מערכת מקבילה המכשירה הורים. לחלק גדול מהבעיות והיוזמות שמגיעות לשולחננו יש כלים לפתרון וליישום, אך בהיעדר ידע המצב מקצין. ארגון ההורים שואף לנתב את הידע שנצבר לכלל ציבור ההורים בעיר.

חיזוק מערכת החינוך הציבורית הממלכתית והממלכתית דתית

כל ילד זכאי לכלים הטובים והחדשניים ביותר, החל מכיתות מאובזרות דרך מורים טובים ושיטות לימוד איכותיות. באחריותנו להשפיע על אופן חלוקת המשאבים ולא רק על הגדלתם.

צמצום פערים בחינוך וחיזוק הבסיס המשותף בחינוך

כהורים וכאזרחים נוודא שקיים היצע ציבורי מגוון ואיכותי במערכת החינוך שיאפשר לכל הילדים בישראל ללמוד על פי דרכם, על פי דרכנו, עם בסיס משותף המפתח את הזהות המשותפת ואת תחושת השייכות והאחדות במדינת ישראל.

סביבה תומכת לימודים

תשתיות חינוך ראויות, הסעות לבתי הספר, הסדרת התזונה במהלך יום הלימודים, הנגשת שירותי רפואה וייעוץ – הם מינימום הכרחי שהמדינה חייבת לנו, ואנחנו חייבים לילדינו.

העמקת מעורבות הורים בתהליכי קבלת ההחלטות

ההורים זכאים לקבוע 25% מתוכן תכנית הלימודים. הזכות הזו צריכה להתממש בשטח. על ההורים מוטלת האחריות לחינוך ילדיהם ובית הספר הוא אמצעי חשוב ליישום הזכות הזו.

העסקה הוגנת של עובדי מערכת החינוך

חלק גדול מבתי הספר בישראל מעסיקים מורים וחברי צוות כעובדי קבלן. אני מאמין שבטחון תעסוקתי ישפר את מעמדם של האמונים על חינוך ילדינו, ויוביל בהכרח לקפיצת מדרגה כוללת במערכת החינוך העירונית.

שקיפות, ייצוגיות ודמוקרטיה

ארגון ההורים פועל באופן שקוף, משתף ודמוקרטי ומביא לידי ביטוי את הקול והאינטרס של כלל ההורים במערכת החינוך.

לסיום

בירושלים המגוון הגדול ביותר של בתי ספר בישראל, אולי בעולם כולו. כאן לומדים 11% מכלל תלמידי ישראל במאות מוסדות חינוך. עתידם הוא עתידה של מדינת ישראל ובשביל מטרה חשובה זו בחרנו להשקיע בהתנדבות את זמננו בשנים הקרובות. אשמח שגם אתם תצטרפו ותיקחו חלק פעיל בקידום החינוך בירושלים.

"צריך קודם כל להבדיל ולהבין אם מדובר במעורבות או בהתערבות. אנחנו, הנהגת ההורים, נגד התערבות אבל מאוד בעד מעורבות."
לכתבה המלאה על ה'אני מאמין' של יו"ר ארגון ההורים בירושלים – לחצו כאן.

בברכת החינוך,
אריק קפלן