להלן ספר הבוחרים:

https://drive.google.com/file/d/1Nn_8fywkIwIUUMVkP2M4dLKpbmrxTnsv/view?usp=sharing