📣 ארכה למועד הגשת טפסי ההצטרפות, עד ה- 11.1.22 📣
ספר הבוחרים יפורסם ביום 13.1.22.
ערעור על ספר הבוחרים ניתן יהיה להגיש עד ליום 18.1.22.
ספר בוחרים סופי יפורסם ביום 20.1.22.
הבחירות יתקיימו בתאריך 25.1.22.