בדיון בבית הדין לעבודה שנכנס לתוך הלילה והסתיים לפני כשעה קלה, לאחר שארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים הגיש בקשה לצו מניעה, הוחלט:

השביתה מקוצרת לשעה והלימודים במוסדות החינוך שמושבתים (גני ילדים, בתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים) יחלו ב9.00. בשעה השנייה תתקיים שעת חינוך למניעת אלימות במוסדות הנ"ל.

אין שביתה בתיכונים, והשביתה לא כוללת את מוסדות החינוך המיוחד, כתות תקשורת, טיולים והצגות.

נוסף על כך, הוסכם שמשרד החינוך יכריז על חודש למניעת אלימות ויכין תכנית מתאימה. כמו-כן, יוקמו צוותים מחוזיים לטיפול באלימות בכל מחוז ומחוז.


עו״ד רונן וינברג ממשרד קרמר-שפירא-שניידר ושות׳
שייצג את ארגון ההורים בדיון: "אני מודה לביה״ד לעבודה שבחכמתו הביא את הצדדים, לאחר לילה ארוך, לפתרון ראוי; שכן ברור שגם ארגון ההורים וגם הסתדרות המורים מצויים באותו צד של המתרס, הקורא להילחם בכל צורה של אלימות בחברה בכלל, ובבתי הספר בפרט. אני בטוח שהצדדים כולם יילחמו מעתה יחד בכל ביטוי של אלימות."

פז כהן יו"ר ארגון ההורים בירושלים: "לצד הגינוי הנחרץ המשותף לאלימות, מצאנו את הדרך לטפל בסוגיה בצורה חינוכית, תוך הפחתת הנזק לציבור ההורים והתלמידים.
בית הדין ביטא את זעקתם המשותפת של ההורים והמורים למיגור האלימות במוסדות החינוך ובחברה הישראלית"

תודה גדולה לחברי ארגון ההורים בירושלים שהובילו ונכחו בדיון.