קייטנת בתי הספר של החופש הגדול בירושלים

קייטנת בתי הספר של החופש הגדול מתקיימת בשבועות הראשונים של חודש יולי (שלושה שבועות) בכיתות א'–ג', ויש בה אפשרות לצהרון עם תשלום נוסף.

הקייטנה היא תוכנית ארצית של משרד החינוך ומסובסדת על ידו דיפרנציאלית על פי אשכולות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – באשכולות 1–4 קייטנת הבוקר היא חינם, כולל בירושלים.

גם בכיתות ג'!

משנת הלימודים תשע"ז, קייטנת בתי הספר של החופש הגדול כוללת גם את כיתות ג' בנוסף על כיתות א'–ב'.

פרטי הקייטנה בתשע"ז (2017)

למידע על קייטנות בתי הספר של החופש הגדול לשנת הלימודים תשע"ז (2017).