לידיעה ולהגברת ערנות במרחבי בית הספר בזמן הפסקות, עבור הנהגת הורים מוסדית וכלל הורי בתי הספר.

מניעת אלימות מכל סוג שהוא בבתי הספר ויצירת אקלים בטוח, מפרה ומקדם

בית ספר ששורר בו אקלים חינוכי מיטבי (אח"מ) הוא מוסד חינוכי המאפשר לתלמידיו למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם, המפתח ומקדם בתלמידיו יכולת עמידה במצבי לחץ, מוסד המגביר יצירתיות, המקנה ערכים של סובלנות לשונה, המכשיר לשיתוף פעולה, לתקשורת בין-אישית וליכולת ללמוד ולהתפתח במיטביות.

נהלי משרד החינוך

מורים תורנים בהפסקות

לידיעתכם, על פי חוזר מנכ"ל, מנהלי בתי ספר צריכים לחלק את שטח בית הספר לאזורים ולוודא שבהפסקות יהיו מורים ומורות בתורנות בכל איזור.

תוכנית־בית ספרית וליווי על ידי אגף שפ"י

יש לעשות בבית הספר עבודה על אקלים חינוכי מיטבי, בליווי אגף שפ"י של משרד החינוך.

אם נהלים אלה לא מבוצעים, יש לפנות למפקח או למפקחת האזוריים. כמובן, יש לפנות ראשית לביה"ס, כולל המנהל או המנהלת.

אגף שפ"י – השירות הפסיכולוגי־ייעוצי

אגף שפ"י, השירות הפסיכולוגי־ייעוצי במשרד החינוך, הוא אגף שלם אשר מרכז בו את החלקים הפסיכולוגיים, הרגשיים וההתנהגותיים. הוא נותן הדרכה וסיוע לבית הספר ובונה אקלים חינוכי מיטבי.

בכל בית ספר ישנם יועצים ויועצות חינוכיים מטעם אגף שפ"י. הם מדריכים את בית הספר בבניית תכניות אשר משפרות את האקלים החינוכי בתוך בית הספר ומייעצים להם בנושא.

במפגש האחרון התקיים רענון של הנהלים עבור המפקחים והמפקחות על בתי הספר, ויהיה פיקוח על הנעשה.

אגף שפ"ח – השירות הפסיכולוגי־חינוכי

אל תתבלבלו בין שפ"י לשפ"ח.

שפ"ח, השירות הפסיכולוגי־חינוכי, הוא זרוע של שפ"י, ופועל ברמת היישוב. שפ"ח ממוקם במפגש שבין מערכת החינוך, ההורים והמערכת הקהילתית־יישובית, ומאפשר מתן שירותים לילדים, להורים, לצוותי חינוך ולמערכת החינוך היישובית. קיימות מספר תחנות שפ"ח ברחבי ירושלים.

שירותים לדוגמה: טיפול פסיכולוגי בילדים, אבחון (למידה וקשיים רגשיים), סדנאות ועבודה בקבוצות, ייעוץ להורים וייעוץ לצוות מוסדות החינוך.

לסיום

הבקשה שלנו אליכם ההורים: היו ערניים, ודאו שאכן הנהלים מיושמים בבתי ספר. זאת בכדי למנוע אלימות מכל סוג שהוא, ליצור אווירה טובה בין הילדים והילדות ולתת פתרונות נקודתיים בעת הצורך.

בברכה,
אורית חזון מנדל
ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים