עדכון:
ספר הבוחרים יפורסם ביום 20.1.22.
ערעור על ספר הבוחרים ניתן יהיה להגיש עד יום 24.1.22.
ספר בוחרים סופי יפורסם ביום 26.1.22.
הבחירות יתקיימו בתאריך 1.2.22.
—————————————–
עדכון:
ספר הבוחרים יפורסם ביום 18.1.22.
ערעור על ספר הבוחרים ניתן יהיה להגיש עד יום 20.1.22.
ספר בוחרים סופי יפורסם ביום 23.1.22.
הבחירות יתקיימו בתאריך 25.1.22.
—————————————–
לכבוד,
יו"ר ועדי ההורים הבית ספריים והגנים.
שלום רב,
אנו קוראים לכם ולכן, יושבי ראש הוועדים הבית ספריים והגנים, לחדש את חברותכם (או חברותו של נציג במקומם) במועצת הארגון ולהצטרף אלינו – וזאת לא יאוחר מיום 11.1.22.
בבתי הספר-
אנא מלאו את הטופס המצורף, צרפו אישור חתום ע"י מנהל/ת ביה"ס, המעיד על היותכם היו"ר המכהן בהנהגת ההורים הבית ספרית או לחילופין אישור שהינך הנציג/ה הבית ספרי לארגון ההורים העירוני.
את האישורים שלחו באמצעות הטופס הבא: https://airtable.com/shrYwFRyVjcl7dkRM
בגנים-
אנא מלאו את הטופס המצורף, צרפו אישור חתום ע"י מנהל/ת הגן, המעיד על היותכם היו"ר המכהן בהנהגת הגן או לחילופין אישור שהינך הנציג/ה לארגון ההורים העירוני.
את האישורים – שלחו באמצעות הטופס הבא: https://airtable.com/shrBsTL03RL5FB4GW
יושבי ראש/ נציגים שיגישו את הטפסים כנדרש יהיו זכאים לבחור ולהיבחר בבחירות ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים.
ספר הבוחרים יפורסם ביום 13.1.22.
ערעור על ספר הבוחרים ניתן יהיה להגיש עד יום 18.1.22.
ספר בוחרים סופי יפורסם ביום 20.1.22.
הבחירות יתקיימו בתאריך 25.1.22.
בברכה,
הנהלת ארגון ההורים העירוני