התכנית להשאלת ספרי לימוד (שהחלה בשנת הלימודים תשע"ג) באה להקל על ההורים והתלמידים בכל הנוגע לרכישת ספרי לימוד; בתי-הספר רוכשים את הספרים הנדרשים במרוכז במהלך הקיץ, משאילים אותם לתלמידים בתחילת שנת הלימודים, אוספים אותם בחזרה בסוף השנה וחוזר חלילה.

לקראת שנת הלימודים תשע"ז, ארגון ההורים פרסם את חוברת ההדרכה להשאלת ספרים, בה מרוכז כל המידע. לקריאת החוברת – לחצו כאן.

לתכנית יתרונות רבים, ביניהם:

  • כלכליים – המחיר הנגבה עבור הספרים הוא עד 280 ₪ בבי"ס יסודי ובחטיבה, ועד 320 ₪ בתיכון.
  • חברתיים – לכל התלמידים יש גישה לכל ספרי הלימוד הנדרשים.
  • חינוכיים – התלמידים לומדים לגלות אחריות כלפי הספרים משום שעליהם להחזיר אותם בסוף השנה למען שימוש עתידי.
  • אקולוגיים – השימוש החוזר בספרים מפחית את ההדפסה מחדש והפגיעה באיכות הסביבה.

הבהרה: השאלת הספרים לא מתבצעת דרכנו!

למידע נוסף