דמות ילד מקישה בפטיש שופטים

הזכות הבסיסית ביותר של התלמידים במערכת החינוך בישראל הינה הזכות ללמוד, המעוגנת בחוק לימוד חובה (המוכר יותר בכינוי חוק חינוך חובה). החוק, שהיה אחד החוקים הראשונים שנחקקו במדינת ישראל עוד במהלך הכנסת הראשונה, קובע כי כל ילד בישראל בגילאים 3–18 מחויב להשתייך למוסד חינוכי מוכר, וכן מטיל על הוריו את האחריות לדאוג להופעתו הסדירה ללימודים.

בנוסף על כך יש לתלמידים בישראל שלל זכויות נוספות שנועדו להגן עליהם כבני אדם בכלל וכתלמידים בפרט; שלילת התלמידים מזכויות אלו הינה עבירה פלילית, כפי שהדבר נובע מחוק זכויות התלמיד. מטרתו היא:

"לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, תוך שמירה על כבוד התלמיד, עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי ועל ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה […] ולעודד יצירת אקלים של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך."

לפירוט הזכויות ולמידע נוסף