תחום גני ילדים

גן ילדים

פעילותינו בתחום הגנים

צ'אט

סיוע פרטני להורים

אנו מעניקים תמיכה להורי הילדים בגנים במגוון נושאים (פרטניים או קבוצתיים), ובהם תיווך וגישור מול מוסדות חינוך והרשות העירונית.

לפנייה אלינו בתחום הגנים.

אדם נואם

השמעת קול ההורים במערכת החינוך

 • קשר שוטף – אנחנו בקשר עם כל הגורמים האחראים: עיריית ירושלים (מַנח"י ומַנח"ח), משרד החינוך ובנוסף ארגונים רלבנטיים אחרים, כמו ארגון גננות מחנכות ועוד.
 • ייצוג – אנחנו משמיעים את קולם של ההורים בוועדות היגוי עירוניות (ציל"ה, קייטנות החודש ה-11, תזונה) בנושאים רבים שעולים על הפרק, למשל בנושא יצירת רצף בין מסגרת בוקר לצהרון.
כרוז

הנגשת מידע להורים

בין אם זה בהפקת כנסים להורים בשיתוף עם העירייה, בין אם בעדכונים שאנחנו מפרסמים באתר האינטרנט שלנו, בקבוצת הפייסבוק שלנו להורי הגנים, בעמוד הפייסבוק ובדיוור האלקטרוני שלנו, ובין אם במענה לפניות פרטניות.

מסמך עם תרשימים

קידום שקיפות תקציבית

הישגים שלנו בתחום הגנים

אנו בארגון ההורים בירושלים, הצלחנו להגשים כמה וכמה ממטרותינו בתחום הגנים ולהתקדם לעבר יעדים נוספים, ובכך ולהקל על ההורים והילדים בירושלים. זאת כתוצאה מעבודה ממושכת מול הדרג המקצועי בעיריית ירושלים ובגורמים נוספים.

קשרים

הסדרת הקשר עם ההורים

רשימת ועדי הורים – הסדרת הקשר בין ציבור הורי הילדים בגיל הרך בירושלים לבין ארגון ההורים (2017)

פלוס

סייעת נוספת

 • סייעת שנייה לגילאי 3–4
  מהלך ארצי שהשתתפנו בו בהצלחה כחלק מהקואליציה הארצית לשיפור התנאים בגנים (2015)
 • הרחבת רפורמת הסייעת השנייה
  בגנים שבהם יישום "רפורמת טרכטנברג" לא נותן מענה – גנים של 29 ילדים או פחות בגילאי 3–4 (2016)
גרף בעלייה

הגדלת תקציבים בגנים

 • הגדלת התקציב העירוני הנמסר לגננות (2016)
 • הגדלת תקציב חומרי הניקוי (2016)
 • תקציב שיפוי [=החזר הוצאות] לגני הבוקר (2016)

פנייה אלינו בתחום הגנים

לפנייה בנושאי הגנים לחצו כאן