מאיפה מגיע הסבסוד?

ההחזרים על הקייטנות בקיץ מסובסדים על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, כמו בשנה שעברה, גם בירושלים.

למי מגיע החזר?

בירושלים מגיע החזר לכל הורה של ילד שהשתתף בקייטנה עירונית בגן בשנת 2017, עבור כל אחד מהילדים.

מי שכבר שילם במחיר לפני הסבסוד – בימים הקרובים יעדכנו אתכם על אופן ההחזר או הזיכוי.

גובה ההחזר בפועל אצלנו בירושלים

קייטנות יולי במגזר הכללי (ממלכתי וממלכתי דתי)

עבור קייטנת יולי ליום קצר או ארוך – הסבסוד הוא 300 ₪ לילד אחד.

אם אחד מהורי הילד מוּכר על ידי מחלקת הרווחה או זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 50% ומעלה – הילד זכאי להנחה נוספת של 300 ₪.

קייטנות יולי במגזר החרדי

עלות קייטנות העירייה מלכתחילה נמוכה יותר בחינוך החרדי (355 ₪ – יום קצר), והסבסוד יהיה 155 ₪ לילד אחד.

מה הסיבה להבדלים בין מחירי הקייטנות מלכתחילה?

אגף מַנח"ח בעירייה הוא שממונה על החינוך במגזר החרדי, ועל שאר המגזרים אחראי אגף מַנח"י. משום כך, קיימים הבדלים במבנה הקייטנה ובמרכיבים שלה, ולפיכך גם המחירים.

קייטנות אוגוסט בירושלים

לא יהיה סבסוד לפיילוט הקייטנות בשבועיים הראשונים של אוגוסט, שעתיד להתקיים השנה בכ-100 גנים (במגזר הכללי).