תכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה ולהזנה) היא מסגרת של משרד החינוך שיוסדה בעקבות ועדת טרכטנברג, ופועלת בגנים ובכיתות א'–ב'. תוכנית ציל"ה יושמה לראשונה בשנת הלימודים תשע"ג (2012–2013) בסבסוד משמעותי של משרד החינוך ביישובים המסווגים באשכולות חברתיים-כלכליים 1–3 בלבד. תמיכה יוצאת דופן הייתה בירושלים, שבזמנו הייתה באשכול 4, בהשתתפות ההורים והעירייה.

מפעילי צהרוני ציל"ה בירושלים הם המתנ"סים הקהילתיים בגני הילדים ואגודת רנה קאסן בחטיבות הצעירות. למידע על תוכנית ציל"ה בירושלים – שעות פעילות, עלות התוכנית, הנחות חריגות, לוח חופשות ועוד, היכנסו לאתר העירייה:

למידע כללי על תוכנית ציל"ה באתר משרד החינוך.

רצף בין מסגרת הבוקר לצהרון

צוות הצהרון בציל"ה בעיקרון נפרד מהצוות החינוכי, ואת הסוגיה הזו אנחנו מעלים מול הרשויות, בין השאר בוועדת ההיגוי העירונית. בציל"ה אין רצף, בניגוד ליוח"א (מסגרת יום חינוך ארוך), שם יש רצף חינוכי במהלך היום. יו"חא פועלת חלקית ברחבי הארץ באשכולות 1–8, במחיר מסובסד להורים.

רפורמת ועדת טרכטנברג

באוגוסט 2012 הוחלט בממשלה על יישום חלקי של המלצות דו"ח ועדת טרכטנברג (הוועדה לשינוי חברתי כלכלי) לקראת שנת הלימודים תשע"ג (2012–2013). השינויים שהגיעו כוללים את צהרוני ציל"ה, ובנוסף חוק חינוך חובה חינם מגיל 3 במקום מגיל 5.

חוק חינוך חובה חינם מגיל 3

הוחלט על החלת חוק חינוך חינם בגילאי 3–4; עד אז חוק חינוך חינם החל בגיל 5. חוק חינוך חובה בגילאים 3–4 החל בפועל בשנת הלימודים תשע"ו (2016–2017). לכן היום המושג "גן חובה" אינו רלבנטי, שכן גם גן טרום חובה וגן טרום-טרום חובה נכללים כעת בגדר החובה.

הפניות

שאלות? בעיות?

אנחנו כאן בשבילכם, להכווין, לתת הסברים ולזרז תהליכים במידת האפשר. אם משהו לא הסתדר מול מפעיל הצהרון, מול העירייה או מול כל גורם אחר, צרו איתנו קשר.