ועדת השמה היא הגורם המוסמך הקובע זכאות של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להשמתו במסגרת לחינוך מיוחד.

ההחלטות האפשריות של ועדת ההשמה

ועדת ההשמה מקבלת את החלטה ברוב קולות, והיא אחת מתוך שלוש האפשרויות הבאות:

  1. השמת התלמיד במסגרת לחינוך רגיל והפניה לוועדת שילוב לבדיקת זכאותו לתוכנית השילוב.
  2. השמת התלמיד במסגרת לחינוך מיוחד – החלטה כללית להשים את התלמיד בגן, בבית ספר או בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל.
  3. החלטת ביניים זמנית ודחיית הדיון – לעתים יש צורך במידע נוסף ובהערכות מקצועיות נוספות לשם קבלת החלטה שקולה.

באילו מקרים מתכנסת שוב ועדת ההשמה

  • כל 3 שנים, בדרך כלל זהו סיום תוקף הזכאות שנקבע בוועדה הקודמת.
  • כאשר עולה הצורך לשנות את סוג המסגרת החינוכית, עם שינוי משמעותי באבחנת התלמיד או בתפקודו. פנייה חוזרת יכולה להיעשות לאחר שנה לפחות מההחלטה הקודמת.
  • עבור תלמידי חינוך מיוחד במעברים בין חטיבות הגיל (גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה). יוצא דופן הוא מעבר מחט"ב לתיכון (מכיתה ט' לכיתה י') בבית ספר שש שנתי, לפני מלאת 3 שנים לוועדה האחרונה.