כאן תוכלו למצוא קישורים עבור כלל הטפסים והמסמכים המשמשים בכל השלבים של ועדות החינוך המיוחד (השמה, שילוב וערר). בנוסף ישנם טפסים ומסמכים אחרים, כמו טופס בקשה להשמה בחינוך מיוחד ללא ועדה וטופס בקשת זיכוי מס עבור ילד שהושם בחינוך המיוחד. רוב הטפסים לקוחים מרשימת הנספחים של חוזר המנכ"ל, ועל כן השארנו את מספרי הנספחים.

הסעות

לפני ועדה

שלב האפיון והאבחון

שאלוני הפניה לוועדות (נספח 6)

הפניית ילד הלומד בגן

הפניית תלמיד חינוך רגיל

הפניית תלמיד חינוך מיוחד

תוספות לשאלונים (לקויי ראייה או שמיעה)

טופסי הזמנה להורים ולתלמיד (נספח 7)

במהלך ועדה

הצהרת סודיות (נספח 8)

טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות

לאחר ועדה

פרטיכולי הדיונים (נספח 9)

טופסי החלטה (נספח 10)

זיכוי מס להורים של ילדים בחינוך המיוחד (2 נקודות)

טופס 116 א' – בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (רשות המסים בישראל)

חינוך מיוחד ללא ועדה (נספח 12)

תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה, התשס"ו-2005 (קובץ תקנות 64366)

אחר