המידע בעמוד זה מוגש כשירות לציבור ההורים ואין בו משום המלצה מטעם ארגון ההורים בירושלים. השימוש במידע המופיע בעמוד אינו תחליף לקבלת מידע מדויק מהמפעילים / ספקי השירות השונים. הסתמכות על האמור בעמוד היא באחריות המשתמש בלבד ואין לארגון ההורים כל אחריות לתכנים / לפעילויות.

*הכתוב פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.